O AKCJI

Exlibrise - logo akcji

Cyrkuluj książeczko ma następujące cele:
1. Dać dzieciom książki, wzbudzić ich zainteresowanie książką. Zrobić tak by dziecko już od najmłodszych lat zaczęło kochać książkę. Ktoś powiedział, że Książka nie czytana - umiera.
2. Nauczyć dzieci Organizacji i Zażądania akcją społeczną. Poprzez danie procedury postępowania jak zorganizować akcję ułatwić jej zorganizowanie. Dotyczy to każdego rodzaju akcji w szkole. Tu proszę o pomoc Was wszystkich. Prześlijcie nam na adres kontaktowy fundacji procesy organizacji akcji w punktach. Kto do kogo, w jakim czasie i co należy zrobić. Przedstawimy je na stronie by inni mogli zobaczyć jakie to proste. Dzięki zorganizowaniu akcji dziecko będzie nabierało umiejętności menadżerskich i w przyszłości może to procentować. Menadżer z sercem - takich ludzi nam potrzeba. Bo biznes można prowadzić czyniąc dobro.
3. Stworzyć nowy kanał dystrybucji książek - dla dzieci w wieku od 3-7 lat. Obecnie zbiera się książki dla szkół i bibliotek gdzie dzieci w tym wieku nie uczęszczają. Dopiero dostęp w sklepach i punktach usługowych pozwoli dzieciom i ich rodzicom zdobyć książkę bezpłatnie, która może zainteresować dziecko. Niekiedy będzie to jedyna zabawka na którą stać rodziców, ale głównie będzie to książka, którą wybrało sobie samo dziecko i tym bardziej może być nią zainteresowane. Dlatego jest to akcja dla dzieci bez względu na stan posiadania, a jedynie zależy od otwartości rodziców czy pozwolą dziecku wziąć książkę i pomogą jemu ją czytać?
4. Uzupełnić biblioteki szkół tak i wiejskich jak i tych gdzie jest to potrzebne oraz domów dziecka, a także szkół polskich na Litwie gdzie ich brakuje i wesprzeć działania Henryki Krzywonos-Strycharskiej, która ciągle stara się uzupełnić braki w podręczniki również w tych szkołach.
.

Kontakt

Adres korespondencyjny Fundacji:
Fundacja Już Pomagam
ul. Maki 6c
80-774 Gdańsk
NIP 583-304-30-59
Nr konta PKO BP 29 1020 1811 0000 0902 0172 3493

Chętnie odpowiem na Państwa pytania. Odpowiedzi będę również umieszczał an stronie
Stanisław Kalicki
Design downloaded from free website templates.